iklan

Celine JKT48 ini bernama lengkap Tan Zhi Hui Celine.

Celine JKT48 ini bernama lengkap Tan Zhi Hui Celine.

Celine JKT48 ini bernama lengkap Tan Zhi Hui Celine.

Celine kelahiran Johor Bahru, Johor, Malaysia.